Skip to main content Skip to footer

Anderledes uge 15.-19. april (uge 16)
Der er ingen normal undervisning i uge 16, bortset fra Pop-up Film.
Hvis du skal deltage i øver og koncert, eller evt. har en erstatningstime, har din lærer givet dig direkte besked.
Se evt. mere info i mail 12/3 fra vores skoleleder til alle elever/forældre.


Tilmelding til næste skoleår 2024/25

Nyt program og tilmelding er klar på hjemmesiden fra fredag 26. april 2024 kl. 12.
Tilmeld dig senest onsdag 22. maj for at være med i første fordeling af pladserne.

Resten af dette skoleår 2023/24
15. april lukker vi for tilmeldinger til dette skoleår for at kunne sætte det nye program op her på hjemmesiden.

Samarbejde med folkeskolerne

Musik i alle 0. klasser

Alle 0. klasserne på kommunens folkeskoler har musikundervisning med vores lærere.

Vores musiklærer og lederen af børnehaveklassen arbejder sammen. I fagsprog hedder det 'kompagnonundervisning'.

Undervisningen indgår i børnenes almindelige undervisning i skoletiden og er et gratis tilbud fra Frederiksberg Kommune. Den består bl.a. af sanglege, rytmiklege og dramalege. Vi synger og spiller og leger med form, rytme, melodi og dynamik.

Efter 0. klasse er der mange af eleverne, der gerne vil fortsætte til musik - det har de mulighed for ved at tilmelde sig et hold for 1. klasse, som foregår på den enkelte skole i SFO-tiden.

Instrumentklasser

Musikhøjskolen har siden 2015 lavet instrumentklasseforløb på Frederiksberg Kommunes folkeskoler.

Instrumentklasseforløb er et tilbud, hvor en eller flere klasser i en periode på 6-8 uger får besøg af undervisere fra Musikhøjskolen, der underviser eleverne i forskellige klassiske orkesterinstrumenter fx violin, cello, trompet og klarinet.

I forbindelse med et forløb låner eleverne gratis et instrument med hjem, som de kan øve sig på. 
Forløbet afsluttes med en optræden.

Formålet er blandt andet, at eleverne stifter bekendtskab med de klassiske orkesterinstrumenter og oplever, at man kan lære at spille på dem og blive bedre, hvis man øver sig.

Derudover er forløbene også en fælles oplevelse for hele klassen og en mulighed for at møde et univers, som de fleste af eleverne normalt ikke møder i deres hverdag.

Kulturklasser

Kunst- og performanceforløbene er for elever på 4. eller 5. klassetrin.

Igennem forløbet underviser vi eleverne i forskellige perioder og udtryksformer inden for billedkunsten, og de introduceres for performancekunstens baggrund og virkemidler.

Med udgangspunkt i en fælles fortælling arbejder eleverne tværæstetisk med at skabe deres egen udstilling og performance ved brug af billedkunst, scenekunst, musik og bevægelse.

Nogle af holdene har optrådt ved den årlige Venskabskoncert, vi har med Copenhagen Phil på Rådhuset. Her er fotos fra koncerten i oktober 2023 - klik her.

Skoleorkestre

Musikhøjskolen har siden 2019 samarbejdet med Frederiksberg Kommune om at drive skoleorkestre på flere af kommunens folkeskoler: Ny Hollænderskolen, Skolen på Grundtvigsvej, Skolen ved Søerne og Søndermarkskolen.

Skoleorkestrene er er gratis tilbud for skolernes elever, hvor de kan deltage i et musikalsk fællesskab uanset forudsætninger.
Skoleorkestrene er skolernes egne orkestre, og det er vigtigt, at de enkelte skoler føler et ejerskab til netop deres eget skoleorkester.

Skoleorkestrene optræder ved fællesarrangementer på deres egen skole, men mødes også en gang årligt til en stor SkoleorkesterFestival i KU.BE, hvor eleverne får mulighed for at mødes på tværs af kommunens skoler.

Sang i indskolingen

Det nyeste skud på stammen i samarbejdet med Frederiksberg Kommune er vores sangforløb, hvor eleverne sammen med undervisere fra Musikhøjskolen udforsker, hvad stemmen kan, og hvad sproget kan udtrykke.

Fokus er på sangglæden, og hvad teksterne fortæller os, både som udøver og som lytter.
Når vi synger sammen, kan vi nå længere ud men også være trygge i fællesskabet.