Skip to main content Skip to footer


Vi er i fuld gang med tilmeldinger til næste skoleår 2024/25

Tilmeld dig senest onsdag 22. maj kl. 23.59 for at være med i første fordeling af pladserne.
Her kan du se, hvordan pladserne fordeles - klik her.

Rabat og nedsat betaling

Søskenderabat

For søskende, der er under 18 år ved 1. undervisningsgang i sæsonen, betales fuld pris for det barn, der betaler den højeste rate, mens der til øvrige søskende ydes en rabat på 25%.

Søskenderabatten findes automatisk i elevsystemet via betalerens CPR-nummer.
OBS! Hvis du ønsker søskenderabat, skal du tilmelde hver søskende med samme betaler.

Nedsat betaling/friplads - skoleåret 2024/25

Frederiksberg Kommunes kommunalbestyrelse har afsat en pulje til nedsættelse af deltagerbetaling til undervisningen til fordeling blandt elever fra hjem i Frederiksberg Kommune med lav husstandsindkomst. Ordningen er forbeholdt hjemmeboende elever under 18 år.

Den nedsatte betaling bliver fordelt mellem 100% friplads, 66% friplads og 33% friplads. Den nedsatte betaling følger de samme indkomstgrænser som kommunens daginstitutioner op til en husstandsindkomst på kr. 480.083 (skoleåret 24/25). Indtægtsgrænsen forhøjes med kr. 70.089 for enlige forsørgere (= i alt op til kr. 550.172). 
Det er den skattepligtige indkomst, der benyttes.
Hvis antallet af berettigede ansøgninger ikke kan dækkes af den afsatte pulje, vil alle berettigede ansøgere stadig modtage tilskud, men i reduceret omfang.

Der kan søges til ét fag pr. elev pr. skoleår. 
Ansøgningen er for én sæson ad gangen, du skal søge hvert skoleår.

►Rettidig ansøgningsfrist sæson 2024/25
Samme dato som rettidig tilmelding, 22. maj 2024.
OBS! For at være sikker på at være med i fordelingen skal du søge inden for fristen, også selvom du endnu ikke ved, om dit barn får plads.
Du kan også ansøge efter fristen. Af og til er der stadig et beløb, vi kan tildele (hvis vi fx har fået en udmeldelse), og hvis ikke, kommer du automatisk på venteliste.

►Ansøgning
– Der kan ansøges via online tilmeldingen indtil 22. maj 2024
eller/herefter
– Ansøgningsskema kan downloades som pdf fil – klik på linket nedenfor for at hente ansøgningsblanketten.
Ansøgning og forskudsopgørelse(r) kan mailes til os.

►Forskudsopgørelse(r)
Kopi af nyeste forskudsopgørelse(r) for husstanden, der viser skattepligtig indkomst, skal vedlægges (i pdf).

Mailen sendes til mail@musikhoejskolen.dk