Skip to main content Skip to footer

Samarbejde med folkeskolerne

Musik i 0. klasserne

Alle 0. klasserne på folkeskolerne har musikundervisning med vores lærere.

Vores musiklærer og lederen af børnehaveklassen arbejder sammen. I fagsprog hedder det 'kompagnonundervisning'.

Undervisningen indgår i børnenes almindelige undervisning i skoletiden og er et gratis tilbud fra Frederiksberg Kommune. Den består bl.a. af sanglege, rytmiklege og dramalege. Vi synger og spiller og leger med form, rytme, melodi og dynamik.

Instrumentklasser

tekst på vej...

Kulturklasser

tekst på vej...

Skoleorkestre

tekst på vej...