Skip to main content Skip to footer

Anderledes uge 15.-19. april (uge 16)
Der er ingen normal undervisning i uge 16, bortset fra Pop-up Film.
Hvis du skal deltage i øver og koncert, eller evt. har en erstatningstime, har din lærer givet dig direkte besked.
Se evt. mere info i mail 12/3 fra vores skoleleder til alle elever/forældre.


Tilmelding til næste skoleår 2024/25

Nyt program og tilmelding er klar på hjemmesiden fra fredag 26. april 2024 kl. 12.
Tilmeld dig senest onsdag 22. maj for at være med i første fordeling af pladserne.

Resten af dette skoleår 2023/24
15. april lukker vi for tilmeldinger til dette skoleår for at kunne sætte det nye program op her på hjemmesiden.

Tilmelding

Undervisningen er for børn og unge 0-24 år med bopæl i Frederiksberg kommune.
Du kan gå på Musikhøjskolen til og med det skoleår, hvor du fylder 25.
Udenbys elever kan også tilmelde sig - se reglerne længere nede på siden eller under afsnittet 'Regler'.
Hvis du er over 25 år, kan du gå i Musikhøjskolens Aftenskole, uanset hvor du bor - klik her.


Tilmeldingen er bindende for et helt skoleår ad gangen.
Tilmelding til kortere forløb er bindende for hele forløbet.
Hvis du får plads efter sæsonstart, er tilmeldingen bindende for resten af skoleåret, og undervisningsgebyret vil blive reguleret, så det svarer til din startdato.
Der er mulighed for udmeldelse, se tidsfristerne under 'Regler'.

Både nuværende elever og elever på venteliste skal tilmelde sig hver sæson. Hvis du gør det inden tilmeldingsfristen, bevarer du din anciennitet og er med i første fordeling af pladserne.

Sæsonen følger skoleåret. Den starter i august og slutter i juni.
Dans og performance, Billedskolen og Filmværkstedet har lidt kortere sæson.
Se de præcise datoer under ‘Ferieplan’ og/eller på tilmeldingen under det enkelte fag/hold.

Tilmelding til undervisningen via hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten (jf. Forbrugeraftalelovens §18, stk. 2, nr. 12).

Hvis du allerede ved, hvad du gerne vil tilmeldes, kan du gå direkte til tilmeldingen her.

Tilmelding skoleåret 2024/25

Programmet for og tilmeldingen til næste skoleår 2024/25 er klar på hjemmesiden fra fredag 26. april 2024 kl. 12.

Hvis du tilmelder dig senest onsdag 22. maj er du med i første fordeling af pladserne.
Se reglerne i næste afsnit.

NB! Hvis du er på venteliste i dette skoleår 2023/24 og fortsat er interesseret i at starte til undervisning, skal du gentilmelde dig til ventelisten senest 22. maj.

Vejledende prioriteter ved fordeling af elevpladser

 1. Alle rettidige tilmeldinger fra ansøgere bosat i Frederiksberg kommune behandles lige.
 2. Blandt disse prioriteres ansøgerne i følgende orden:
  a) gentilmeldinger til samme fag/hold
  b) elever tilbage fra orlov til samme fag/hold
  c) gamle elever fra andre fag/hold
  d) gamle ventelisteelever
  e) nye elever.
 3. Ikke rettidigt modtagne tilmeldinger prioriteres i den rækkefølge de indkommer og placeres efter rettidigt tilmeldte nye elever (2.e).
 4. I udvælgelsen tages der hensyn til evt. søskende på skolen. Dette dog kun i tilfælde af at andre prioriteter stiller flere elever lige.
 5. I fordelingen af instrumentalelevpladser kan der opnås dobbelt tid eller to fag i de tilfælde, hvor det af pædagogiske grunde skønnes begrundet. Denne vurdering foretages af skolens ledelse i samarbejde med de aktuelle lærere.

Udenbys elever

Selvom du ikke har bopæl i Frederiksberg Kommune (udenbys elev), er det alligevel muligt at gå hos os. Følgende regler gælder for udenbys elever:

 • Elever, der ikke er bosat i Frederiksberg Kommune, kan normalt ikke optages. Undtaget er besættelse af ledige pladser. Du tilmelder dig samtidig med Frederiksberg-borgerne.
 • Hvis du er elev på en af Frederiksberg Kommunes folkeskoler, kan du blive optaget på lige fod med Frederiksberg-borgere.
 • Udenbys elever optages for én sæson ad gangen.
 • Udenbys elever betaler et administrationsgebyr.
 • Udenbys elever betaler en højere pris for instrumentundervisning, både solo og hold, se alle priser under 'Priser'.