Skip to main content Skip to footer

Musikhøjskolen ønsker alle en god sommer:-)

Vi ses igen til undervisningen fra mandag 26. august.
Kontoret har sommerlukket 6. juli til 5. august.

Instrumentleje

Det er i begrænset omfang muligt at leje instrumenter på Musikhøjskolen, når du er instrumentalelev hos os. Begyndere har fortrinsret. Leje af instrumenter aftales med din instrumentallærer.

Leje af instrument registreres på elevens side og kan ses af både elev og værge under ‘Mine Stamdata’.
Lejekontrakt og opkrævning fremsendes pr. mail. Lejen betales i to rater hhv. 1. oktober og 1. marts. Prisen fremgår af afsnittet ‘Priser’ her på siden. Der er ingen refusion, hvis instrumentet tilbageleveres inden ratens ophør.

Lejebetingelser

Lejeperiode
Instrumenter kan lejes for én sæson ad gangen, efter særlig aftale dog for to sæsoner. Herefter forventes det, at man selv anskaffer et instrument.
Hvis Musikhøjskolen har lejet instrumentet til eleven på en anden musikskole og denne ønsker instrumentet tilbage før udlejningsperiodens udløb, hjemkalder vi instrumentet med samme varsel, som vi får fra musikskolen, og evt. for meget indbetalt leje returneres.

Forsikring
Lejer hæfter økonomisk for enhver beskadigelse eller bortkomst af instrumentet. Det anbefales at undersøge, om egen husstandsforsikring dækker lejet instrument, og hvis ikke, at lejer tegner særskilt instrumentforsikring. Ved skader eller bortkomst skal Musikhøjskolens kontor kontaktes straks.

Vedligeholdelse/skader
Instrumentet overtages af lejer i spilleklar stand. Almindelig vedligeholdelse i lejeperioden påhviler lejeren. Eventuelle større skader, som opstår i lejeperioden, og som tydeligt er et resultat af almindelig nedslidning, repareres af Musikhøjskolen. I hvert enkelt tilfælde foretager Musikhøjskolen en vurdering af skaden.