Skip to main content Skip to footer


Vi er i fuld gang med tilmeldinger til næste skoleår 2024/25

Tilmeld dig senest onsdag 22. maj kl. 23.59 for at være med i første fordeling af pladserne.
Her kan du se, hvordan pladserne fordeles - klik her.

Hvem er vi?

Kulturskole for alle

På Musikhøjskolen, Frederiksberg Musik- og Kulturskole, arbejder vi med at udvikle og fremme børn og unges kunstneriske og musiske kompetencer og møde med musiske fællesskaber gennem vores mange undervisningstilbud.

Hos os er der virkelig mange muligheder for at dyrke din interesse for kunst, film, dans, performance eller musik – og hvert år har vi en masse events, koncerter, udstillinger og fælles aktiviteter, hvor vi mødes på tværs af hold, genrer og kunstarter.  

Vi har et stort fokus på inkluderende, mangfoldige og trygge læringsmiljøer, hvor der både er plads til fordybelse med vores kompetente undervisere - og til at være sammen i fællesskaber med kunsten som omdrejningspunkt.

Vi formidler musik og kunst til rigtig mange børn og unge på Frederiksberg, blandt andet gennem et omfattende samarbejde med de 10 folkeskoler og i vores årlige sommer camps, der er åbne for alle børn.

Musikhøjskolen er Frederiksberg Kommunes musikskoletilbud til borgerne på Frederiksberg – ligesom kommunen også er med til at støtte de andre kunstfag i Kulturskolen. 

Vores historie

Musikhøjskolen/Frederiksberg Musik- og Kulturskole er med sine 90 år en af Danmarks ældste musikskoler.
 
Musikhøjskolen, der dengang hed Københavns Folkemusikskole, blev oprettet i 1932 af komponisterne Finn Høfding og Jørgen Bentzon, som begge var meget inspirerede af den tyske musikpædagogik og folkemusikbevægelse. I 1933 blev den første Frederiksbergafdeling etableret af pianist, musikpædagog og komponist C.M. Savery, og mange store musikpædagoger har siden været forbi Musikhøjskolen.

I 1978 flyttede vi ind på Smallegade 12 i den gamle frisørskole, og siden har huset i baggården dannet rammen om musikundervisning for både børn, unge og voksne.

I 2004 blev vi en Kulturskole med Billedskole, senere kom Dans & performance til - og sammen med Frederiksberg Filmværksted, der i 2024 fejrer 10 års jubilæum på Musikhøjskolen, favner vi en bred vifte af kunstneriske fag fordelt på fire adresser på Frederiksberg. 

Vores 90-årige historie er stadig til stede i dag på Musikhøjskolen, hvor vi har elever, der er i familie med skolens grundlæggere, og mange, der kommer her i dag, har tråde tilbage til nogle af de mennesker, der havde deres gang her for mange år siden. 

Lovgivning

Musikhøjskolen, Frederiksberg Musik- og Kulturskole er en selvejende institution og medlem af DMK, Landsorganisationen for Danske Musik- og Kulturskoler.


Vores undervisere er overenskomstansatte under Dansk MusikPædagogisk Forenings (DMpF) og Dansk Musiker Forbunds (DMF) overenskomst med Kommunernes Landsforening.

Undervisningen er for børn og unge 0-24 år med bopæl på Frederiksberg og hører under Musikloven.
“Hver kommune er forpligtet til at drive en musikskole, enten som kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Musikskolerne skal tilbyde musikundervisning til børn og unge op til 25 år, og de kan derudover tilbyde undervisning til voksne over 25 år.
Udover undervisning i musik er musikskolerne en del af det kommunale kulturlandskab og bidrager med en række aktiviteter som fx er rettet mod dagtilbud, folkeskoler, lokale begivenheder og events mv.
I 
folkeskoleloven beskrives det direkte, at folkeskolerne indgår i samarbejder og partnerskaber med musik- og kulturskoler, og at dette bidrager til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner.
Samarbejdet kan omfatte folkeskolens musikundervisning eller musikskolen kan understøtte folkeskolens undervisning i andre fag. Det kan være korte eller længere forløb.”

 

Musikhøjskolens Aftenskole
Vores undervisning for voksne i 
Musikhøjskolens Aftenskole er under Folkeoplysningsloven.
Aftenskolen er en forening og er medlem af 
DOF – Dansk Oplysnings Forbund.