Skip to main content Skip to footer

Undervisning på folkeskolerne

Musik i 0. klasserne

Vores lærere underviser i alle 0. klasser på folkeskolerne.

Vores musiklærer og lederen af børnehaveklassen arbejder sammen. Undervisningen indgår i børnenes almindelige undervisning i skoletiden og er et gratis tilbud fra Frederiksberg Kommune. Den består bl.a. af sanglege, rytmiklege og dramalege. Vi synger og spiller og leger med form, rytme, melodi og dynamik.