Skip to main content Skip to footer

Manner Peschcke-Køedt

Underviser i

Musikalsk Forskole på folkeskolerne, klaver på folkeskolerne og i Smallegade.
Folkeskolekoordinator

Jeg underviser, der hvor der er mange mennesker – børnehaveklasser, forskolehold på 1. og 2. klassetrin samt kor. Derudover underviser jeg i rytmisk klaver.

Jeg syn’s, det er sjovt at lave store projekter som featuredage, forskolefester, koncerter m.m. I øjeblikket er jeg tillidsrepræsentant.

Mini CV
1995 færdiguddannet AM’er fra Kongekons
1995-2006 ansat på Musikhøjskolen
1996-98 børneteater
2003 uddannet Qi Gong instruktør
2009 udgivet “Lige i øret 1 og 2” (dansk sang)– sang, dans og spil for 0.-5. kl
2010 udgivet “Lige i øret 3” (dansk sang) – en bog til begynderkor med masser ideer til stomp og bevægelse og lette korarrangementer.

Sammen med Kirsten Juul Seidenfaden har jeg lavet undervisningsduoen Lige i øret, som laver huskunstnerprojekter, workshop og korstævner med børn i skoler, kor, SFO m.m. Med udgangspunkt i vores musikpædagogiske materiale fra bøgerne “Lige i øret 1 og 2” afholder vi efteruddannelseskurser for lærere, pædagoger og musiklærere om musikundervisning for børn.

Kontakt

manner@musikhoejskolen.dk