Skip to main content Skip to footer

Vuggestuer og børnehaver

Børn synger før de kan tale og danser før de kan gå. Aktiv beskæftigelse med musik påvirker og udvikler hele personligheden og stimulerer til at opfatte strukturer og opøve koncentration, til fantasi, initiativ, kreativitet og følelser. I det musikalske fællesskab er der vægt på kommunikation og accept og motorikken styrkes gennem rytmelege, danse, bevægelseslege og instrumenter. På vores 0– 5 års hold tager vi udgangspunkt i børnenes egen musikalitet og griber fat i musikken fra et børneperspektiv. Musik er en vidunderlig legeplads for udvikling og træning af alle de kompetencer og intelligenser, som børn tilegner sig i løbet af deres opvækst.