Skip to main content Skip to footer

Musik & Bevægelse 2 år

For børn født i 2021
Repertoiret af sange, danse og musiklege er større end på 1 års holdet, men vi har stadig rigtig mange gentagelser.
Legene er stadig meget let genkendelige med særlige fagter, instrumenter eller redskaber, som samtidig giver anledning til nye variationer og dermed større fordybelse.
Børnene kan nu håndtere flere instrumenter og redskaber, f.eks. marimbaer og vimpler.

Dag
Tid
Hold
Lærer
Sted
Torsdag
15.30-16.25
20
Marina SianiSmallegade

Sted: tirsdagshold er i KU.BE, øvrige dage på Musikhøjskolen, Smallegade 12
Holdstørrelse: maks. 12 elever (+ forældre)

Tilmeldingen er for hele skoleåret 23/24
Sæsonstart: 21. august 2023
Sæsonslut: 31. maj 2024

Pris: 3 rater à 1.120 kr. / 3.360 kr. pr. år
Hvis du får plads efter sæsonstart, beregner vi en pris, der svarer til din startdato.

Se alle priser, datoer og regler på hjemmesiden under Praktisk.

Ikke-tilmeldte søskende kan desværre ikke medbringes.